Boeken en tijdschriften contributies, publicaties

 1. The Ice and the Real Estate on the Zuidas, Life after Planning, special edition of Free Spaces Zuidas Air, a collaboration between Virtueel Museum Zuidas, Sandberg Institute and Vrije Universiteit(Free University), 2011 March 1, pg 28,34
 2. Logolength, CLUE ( Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment), Annual Report CLUE 2008, interview, dec 2009
 3. VU kenniskwartier, paper used as core literature in module Creative City of prof J.E. Bosma, Faculty of Arts, VU University Amsterdam, January 21, 2009
 4. I am a NanoNomad in an artscape, HTV de IJsberg nr 75 , jg 12, Sept/Oct 2008, pag 19
 5. The birth of Radio Orbino as a heart shaped intra active slidingzone, paper presentation @ Matterealities, Mobilities, Innovation, Karen Barad @ Palcom, University of Lancaster.  www.ist-palcom.org/activities/matterealities, November 5-7, 2007
 6. Democratic transactions in the life science. A Gender Democratic Labyrint. Marli Huijer in collaboration with Buro jan-ZE, European Journal of Women´s Studies, EJWS, ISBN 1350-5068, vol 12, issue 1, February 2005, pg. 9/30.  
 7. Zapping Culture, uitgave bij de tentoonstelling gehouden op 17 oct tot en met 17 nov 2004 in de Centrale Bibliotheek te Den Haag, SIHK, nov 2004
 8. Cityscapeeast, Irene Janze, Transgressie in de kunst, Jaarboek voor Esthetica 2004, B. Vandenabeele, K.Vermeir(red), Damon, ISBN 9055735760, pg29/45.
 9. Illustraties artikel vrijmoedig spreken, M Huijer in Gender , het Tijdschrift voor Genderstudies,2003-2, p30,36
 10. Illustratie voorkant vrijmoedig spreken, publieke gesprekken over gender en biotechnologie, oratie M. Huijer, U M, ISBN 90-5681-152-5
 11. Familiewapen, Irene in zes maanden, een beeldessay. 2001
 12. Catalogi Buro JANZE- kunst publicaties over projecten van Buro jan-ZE, 1999-heden
 13. Verhalen en lezingen van Buro jan-ZE, 1999-heden
 14. Folders, (programma) boekjes, Stichting Grensgevallen, 1999- heden
 15. EnABle, journal of the European Network of Aids Helplines, 1999-2002 (artikelen en redactie )
 16. Abstract and poster presentatie voor het congres: Sexually Transmitted diseases in a Changing
  Europe. Rotterdam 13-15 april 2000. Can aids helplines play a role in the hiv/std prevention work?
 17. Illustratie voorkant, commentator boek De kunst gewoon te leven. Aids en de bestaansesthetiek
  van Foucault. Boom, Amsterdam/Meppel, M. Huijer 1996
  Theatrale presentatie en organisator van het promotie debat m.m.v. R. Braidotti, De Balie 1996
 18. Samenstelling, beeld - en eindredactie van het boek Gebroken Wit- De kracht van het alledaagse.
  Mascarpone: I. Janze et al., Gebroken Wit. Politiek van de kleine verhalen. Ravijn, Amsterdam1992
 19. Verdrukt, tijdschrift van Amnesty International voor de vakbeweging,( redactie, artikelen, pr), 1986-1987
 20. De Vrije , anarchistisch maandblad, financiële reorganisatie 1987 ( organisatie promotiedebat in de IJsbreker m.m..v. Bolkenstein, Fennema, Rottenberg, Tillie), Benefiet muziekavond in Vrankrijk, radiointerviews, reorganisatie van het blad )
 21. ASSW, themanummers, organisatie van manifestaties rondom thema's: werkloosheid-werkeloos
  toezien?; Solidarnosc, de Poolse situatie, vrouw en arbeid, 1980-1982