Bouwplaat Nederland- Doetinchem, de Gruitpoort.2709-2810.2000

Op internet dragen kunstenaars concepten , een context en gereedschappen aan. De gebruikers kunnen daar dan wat meedoen, zodat er een evoluerend kunstwerk ontstaat. Geen gedefinieerd eindproduct, maar één dat fluctueert. Dit gegeven uit cyberspace is getransponeerd naar de fysieke ruimte. Buro jan-ZE nodigt bezoekers uit te interacteren met het tentoongestelde werk. Het eindresultaat van de ene tentoonstelling vormt deels het begin van de volgende. Er onstaat een netwerk van exposities. Hoe lang kan een gedachte blijven bestaan, na tussenkomst van anderen of na verplaatsing van de gedachten naar een andere locatie?

De performatieve dimensie van de installatie

Buro jan-Ze maakt een architectonische werkplaats en plaatst zes demontabele lichtgewichten (beelden, die wat zeiden over de omgeving en over het gebouw de Gruitpoort.) bestaande uit bouwplastics, karton, blaadjes en ander afvalmateriaal. Alle beelden waren ook zonder tussenkomst van mensenhanden in de loop der tijd veranderd. Naast deze beeldentuin op de interne dakgalerie, bevinden zich (bouw)tekeningen van de beelden( startposities) en wat simpele gereedschappen.

Het toont de ruimte als een flexibele, performatieve constructie. Er is een begin waarbij Buro jan-ZE als een regisseur met het werk de daadkracht van de ruimte ensceneert. In het samenspel tussen de werken ( de installatie), het actieve en passieve publiek , schoonmakers en media ontstaat de betekenis van het werk, die heen en weer beweegt tussen verschillende realiteiten en niet langer onderworpen is aan de controle van de kunstenaar. Door handelingen van het publiek, schoonmakers en journalisten ontstaat een andere ruimte die telkens aan verandering onderhevig is. Artistieke en maatschappelijke ideeŽn over productie worden uitgevoerd en door de positie van de ruimte ( een galerie) direct tentoongesteld.

 

 

 

start positie

 

 

Aan de bezoekers de vraag om, indien nodig, wat toe te voegen in de installatie over de omgeving. Liefst van gevonden materiaal( (vindplaatsen konden worden gemarkeerd op een vindplaatsenkaart), maar ook kon men aan de slag met de reeds gemaakte beelden. Wel werd nadrukkelijk gevraagd een beeld van Buro jan-ZE of bezoeker slechts dan te veranderen of te vernietigen als men het kon vervangen door een sterker esthetisch beeld en om een foto te maken van de gemaakte verandering.

Begin en eindpunt van de tentoonstelling zijn door Buro jan-ZE gemarkeerd en in bouwtekeningen vastgelegd.

 

 

Van de oorspronkelijke "bouwsite" te Doetinchem zijn slechts de (hier op internet te bezichtigen) foto´s over gebleven.

Halverwege de maand belt de directeur van de Gruitpoort op. "Of ik wil komen ingrijpen. Er wordt nog wel gebouwd, maar ik geloof niet dat men boven de puinzooi kan uitstijgen. De glazenwasers hebben zich gehele uitgeleefd en alle bouwsel in een hoek gespoten." Ik ben twee keer terug gegaan om mijn visie op de vranderingen in te bouwen en het publiek te leiden langs de onzichtbare paden van mijn gedachten. Het bleek toch moeilijk om de werken voor mijn ogen te laten vernietigen. Als men zijn woede er op bot vierde deed dat me zeer. Ik vond dat ingewikkelder dan ik had verwacht. Aslof ik toch teveel aan mijn persoonlijke handtekening hecht om dit te kunnen. En jahoe voorkom volledige entropie, de ontaarding van een systeem. het universum streeft toch naar een gelijkmatige verdeling. De wind blaast nu eenmaal vaker altijd hopen zand en nooit een zandkasteel.

 

 

Conclusies:

Ik moet als spacemaker een beter navigatiesysteem ontwikkelen.

Ik had de bouwtekeningen in vaandels vanaf het plafond tot de vloer moeten maken en direct naast de beelden moeten hangen.

Vragen: Moet ik de beelden onveranderd laten zoals tijdens mijn eindexamen expositie waar toeschouwers slechts verhalen konden toevoegen en veranderen?

Is interactie synoniem aan verandering of is het slechts actie= reactie?

Kan ik zo met wetenschappelijke/ kunst taal en discoursen spelen dat het ook buiten galerie en andere instituten uit het kunstdomein overeind blijft staan, het performatieve element van de ruimte?( zoals Tingueley met zijn optochten probeerde?)
eindpunt lang niet slecht toch?

De tekeningen en foto's zijn vastgelegd in de catalogus Bouwplaat Doetichem

Forward